Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacyverklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven er naar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang tot het internet heeft. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

Tandartsenpraktijk Strevelsweg. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

Informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Tandartsenpraktijk Strevelsweg of bij derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Tandartsenpraktijk Strevelsweg

Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming door Tandartsenpraktijk Strevelsweg

Afspraken

Wij werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen op afspraak en zonder (open) spreekuren. Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch of aan de balie worden gemaakt / geannuleerd.

Pijnklachten / spoedgevallen

Wanneer u in de ochtend tussen 9:00 en 10.30 belt met een pijnklacht/spoedgeval, proberen wij u zoveel mogelijk dezelfde dag nog te helpen. Belt u later op de dag, dan zullen wij ons best doen u te helpen, maar wij kunnen dat helaas niet garanderen. 

Het te laat komen voor een afspraak

Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of ze wordt geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek.

Het niet nakomen van een afspraak

Wanneer u een afspraak niet na kunt komen dient u deze uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch af te melden. Zegt u een afspraak niet of niet tijdig af, dan zal de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Onze agenda’s zijn opgedeeld in blokken van 5 minuten en wij hanteren een boetebeleid van € 5,- per 5 minuten, een minimum van € 15, - en een maximum van € 75,-.

Bij herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk.

Afspraakherinnering

Wij sturen elke dag een afspraakherinnering per SMS naar onze patiënten voor op volgende dag geplande afspraak. Voor lange behandelingen wordt u drie dagen van te voren nogmaals telefonisch herinnerd.  Dit is een gratis extra service die wij verlenen aan onze patiënten waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Mocht het dus een keer voorkomen dat u geen herinnering van ons ontvangt, betekent dit niet dat uw afspraak NIET door zal gaan.

Betalingen

De betaling van de behandelingen gaat via een factoringmaatschappij Uwnota.nl. Het telefoonnummer hiervan is: 0900-04006333 (€ 0,20 per gesprek). Verdere informatie over betalingsvoorwaarden is te verkrijgen bij een van onze balieassistentes. Betaling van niet nagekomen afspraken gaan buiten dit factoringmaatschappij  en dient u bij ons aan de balie per pinautomaat of contant af te rekenen.

Wijziging gegevens

U bent altijd zelf verantwoordelijk dat uw gegevens bij eventuele wijziging aan ons worden doorgegeven (bijvoorbeeld een verandering van zorgverzekeraar, adres of telefoonnummer). Ook wordt u verzocht om verandering in uw gezondheid en medicatie aan ons door te geven. Deze wijziging kunt per brief, e-mail of bij ons op de praktijk doorgeven.

Begrotingen

Bij uitgebreide behandelingen ontvangt u van ons van tevoren een indicatiebegroting. Alleen wanneer een patiënt akkoord is gegaan met de verstrekte begroting, wordt een patiënt in onze praktijk behandeld. Leest u de begroting altijd zorgvuldig door!

Uw eigendommen

U dient zelf over uw eigendommen te waken. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. U wordt geadviseerd uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.

Roken

Roken in de praktijk of op de oprit/toegang van de praktijk is niet toegestaan.

Diefstal, vernieling en agresie

In onze praktijk zijn beveiligingscamera’s aanwezig in de openbare ruimtes voor de veiligheid van zowel u, als patiënt, als van onze medewerkers. Bij diefstal, vernieling, en verbale- en non-verbale agressie behouden wij ons het recht u uit te schrijven als patiënt. Wij zullen bij diefstal, vernieling en ander ernstig ongewenst gedrag te allen tijden een melding maken bij de politie.